Hautesiak

2023ko ekitaldirako urteko diru-zenbateko gordinak hauek izango dira(Udalbatzak 2023ko ekainaren 30ean hartutako erabakiaren arabera):

  • Alkatea:
   • Hileko ordainsaria: 7.424,84 €
   • Urteko ordainsaria: 89.098,20 €
  • Gobernu Batzarreko zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 6.275,13 €
   • Urteko ordainsaria: 75.301,60 €
  • Talde politikoen bozeramaileak:
   • Hileko ordainsaria: 6.275,13 €
   • Urteko ordainsaria: 75.301,60 €
  • Zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 4.933,43 €
   • Urteko ordainsaria: 59.201,15 €
  • Zinegotzia (%50eko dedikazioa):
   • Hileko ordainsaria: 3.137,56 €
   • Urteko ordainsaria: 37.650,80 €
 • 1493/2023 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2023ko ekitaldirako: dekretua
 • Arduraldi esklusibo edo partzialeko erregimenean egiten diren karguak zehaztea eta horien ordainsariak, bertaratzeen eta kalte-ordainen zenbatekoak eta udalkideen akordio ekonomiko osagarriak finkatzea: BAO
 • Zenbateko horiek soldata gordinak adierazten dituzte, hamabi lansaritan, eta zerga-atxikipenen menpe egongo dira.
 • Ordainsariak urtero eguneratuko dira.
 • Zenbateko horietan ez daude sartuta hala dagokionean ordaindu beharreko hirurtekoak.
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta ekainaren 30ko osoko bilkuraren akta eskuratzeko: akta
 • Hautetsien soldatak onartu ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sartu: osoko bilkura
 

Behin-behineko langileak

Urteko ordainsari gordin hauek ezarriko dira lansaio osoko behin-behineko langileentzat:
 • Konfiantza-karguen zerrenda: BAOn iragarkia
 • Talde politikoetara atxikitako administrarien zerrenda eguneratua: BAOn iragarkia
 • Aholkulari kategoria: 62.402.09 €, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Alkatetzako administrari kategoria: 37.741 €, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Lansaioaren % 50eko dedikazioak aipatutako ordainsarien % 50 jasoko du.
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta 2023ko uztailaren 30eko osoko bilkuraren akta eskuratzeko: akta
 • Hautetsien soldatak onetsi ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sakatu: osoko bilkura

Bertaratzeagatiko dietak

Bertaratzeagatiko dietak finkatuko dira ez arduraldi esklusiboa ez partziala ez duten udalkideentzat, kide anitzeko organoen saioetara joateagatik udalkide kargua betez. Dagokion PFEZari lotuta egongo dira.
 
Kide anitzeko organoa Zenbatekoa
Ohiko osoko bilkura 882,35 €
Ezohiko osoko bilkura 277,32 €
Informazio-batzordeak 110,93 €
Tokiko Gobernu Batzarra 194,11 €
Artezkaritza Kontseiluak edo
Tokiko Erakunde Autonomoetako Zuzendaritza Batzordeak
110,93 €

Aurrez aipatutako erakundeetako presidenteen bertaratzeagatiko dieten zenbatekoak % 20 handituko dira. Udalkideek bertaratzeengatik urtero jaso dezaketen gehienezko zenbatekoa honako hau da: 15.000 euro urteko.