Egoitza

Eginkizuna, historia, eginkizuna eta ikuspegia.

Ematen dituen zerbitzuak

Eskainitako zerbitzuak.

Participazioa

Egoitzako bizitzan parte hartze aktiboa izateko aukera ezberdinak.

Instalazioak

Descripción de las instalaciones de la Residencia.

Egoitzako eta betebeharrak

Egoitzako erabiltzaileek dituzten eskubideak eta betebeharrak.

Antolatzea eta gardentasuna

Udal Egoitzako Artezkaritza Kontseilua, aktak eta nola hartu parte.