Tokiko immigrazio behatokia

Udalerria funtsezko eremua da inmigrazioa eta honekin lotutako gizarte-prozesuak aztertu eta ezagutzeko. Horregatik, premiazkoa eta beharrezkoa da esparru sozio geografiko honi arreta handiagoa eskaintzea atzerriko inmigrazioa aztertzeko orduan. Bere inmigrazio-errealitatea eta honek biztanle guztientzat, nazionalak edota atzerritarrak izan, dakartzan arazoak edota onurak ezagutzeko eta kudeatzeko tresnak eta erremintak eman behar zaizkio.

Observatorio local de inmigración

Tresnarik egokiena Inmigrazioko Tokiko Behatokia da, oinarrizko egitura baita eta bertatik honakoa egiten da:

  • Biztanleen Udal Erroldatik datorren informazioa kudeatzea,
  • beste udal arlo batzuekin, beste administrazio batzuekin edota estatistikako datuak ekoizten dituzten agentziekin informazioa koordinatu eta trukatzea,

etorkinen ezagutza sistematiko, estentsibo eta ebolutiboa lortzeko helburuz. Ezagutza horrek balio behar du honakoak oinarritzeko: bizikidetzako tokiko politikak eta integraziorako politikak.inmigración e interculturalidad

Inmigrazioa eta interkulturalitatea

Urgull kalea (Bigarren soilarua)
48991 Algorta

Telefonoa: 94 466 01 51
Posta elektronikoa: interculturalidad@getxo.eus