Aurkezpena

.

Inmigración e Interculturalidad

Oraingo legegintzaldi plana 2020-2023 PDF onako erronka hauek ezartzen ditu, besteak beste:

 • Herritar guztien gizarte inklusioa bultzatzea, inbertsioaren, eragile guztien parte-hartzearen, eta gizarte berrikuntzaren bidez
 • Elkartasuna sustatzea eta aniztasun kulturala abantaila gisa aitortzea
 • Balio batzuen inguruan sentsibilizatzea hiri hezitzailearen ardatz gisa, eta, horren barnean, belaunaldi eta kultura arteko elkarbizitza egoerak sortzen dituzten programak garatzea.
 • Parte hartzeko prozesuen eredua sustatzea, eta, horren barnean, udalaren proiektu estrategikoetan foroak eta lantaldeak sortzea bultzatzea, herritarrek zuzenean parte hartzen dutela bermatzeko.

2012-2015 Legegintzaldiko Planak inflexio puntu bat ekarri zion Getxoko udalerriari, izan ere egitate enblematiko gisa barne hartu zen honako hau: “kulturen arteko hiriaren estrategia sendotzea, aniztasuna aitortzean oinarritua; bertako eta atzerriko pertsonen arteko eragin-trukea edo interakzioa bultzatzea; parte-hartze politikoa eta soziala sustatzea; eta diskriminazioari aurrea hartzea”.

2004. urteaz geroztik, Getxok langile tekniko espezializatuak dauzka Immigrazio eta Kultura-artekotasun Zerbitzuan. Gizarte Kohesiorako Atalaren baitako Komunitateko Esku-Hartze Unitateari atxiki zaio. Zereginak honako hauek dira:Kultura-aniztasuna kudeatzeko udal-plangintza bultzatzea.

 • Udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbitzuetan kultura artekotasunaren ikuspegia kontuan har dezaten sustatzea.
 • Errealitate soziala diagnostikatzea kultura arteko ikuspuntutik (Tokiko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko arloek sustatutako beste ikerlanetan parte hartuz).
 • Migratutako pertsonei eta errefuxiatuei harrera egiteko berariazko programak ezarri eta sustatzea.
 • Kultura arteko bizikidetasunari eta arrazismoaren prebentzioari buruz sentsibilizatzeko ekintzak burutzea herritarren nahiz hezkuntzaren esparruetan.
 • Elkarte-sarea sendotzea eta parte-hartze soziala sustatzea immigrazioaren esparruan nahiz etorkinei eman beharreko laguntzaren arloan.
 • Immigrazioaren eta kultura artekotasunaren esparruan udalerrian esku hartzen duten erakundeekin (hezkuntzan, osasunean, lanean eta beste alor batzuetan) eta sareekin (udal-sareak eta udalez gaindikoak) koordinazioan aritzea.  

2018.urteko memoria PDFEuskadin

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17. artikuluak honako eskumen propio hau ezarri du: “immigrazio alorrean gizarteratze-politikak kudeatzea, atzerritartasunaren inguruko legeriarekin bat etorrita eta erakunde autonomikoekin lankidetzan”.

Lan hori irmoki bultzatu eta babestu du autonomia-alorreko koordinazio-espazioak 2004. urtetik: Eusko Jaurlaritzak bultzatutako etorkinentzako udal-mailako harrera-sarea

Gaur egun, Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruan jarduteko V. Plana  eta Euskadiko Immigrazioaren aldeko Itun Soziala osatzen dute jarduketa-esparrua (dokumentu hau zazpi hizkuntzetan dago eskuragarri, esteka honen bitartez: hemen)

Euskal Sareak aipatutako Planaren tresnen koordinazioa ahalbidetzen du.

 • ERA BEREAN: Diskriminazioaren aurkako Sarea.  

Estatuan nahiz Europan

2011. urtetik, Getxo Espainiako Kultura arteko Hirien Sarean (RECI) dago, Europako Kontseiluak sustatzen duen eta 120 hiri baino gehiagok osatzen duten Intercultural Cities (ICC) programaren esparruan. Programa horrek honela definitzen du hiria:

 • Kultura arteko hiria nazionalitate, jatorri, hizkuntza edo sinesmen/erlijio desberdineko pertsonek osatzen dute.
 • Ordezkari politikoek eta herritar gehienek zerbait positibotzat jotzen dute aniztasuna, baliabide gisa.
 • Hiria aktiboki jarduten da diskriminazioaren aurkako borrokan, eta gobernamendua, erakundeak nahiz zerbitzuak askotariko biztanleriaren premietara egokitzen ditu.
 • Hiriak aniztasunari nahiz kultura-gatazkari aurre egiteko estrategia eta tresnak dauzka.
 • Askotariko taldeen arteko nahaste eta interakzio handiagoa sustatzen du espazio publikoan. 

Gaur egun, 19 hirik [1], gehi Tenerife uharteko Cabildok, osatzen dute RECI.  RECI sareko hiriak biztanleriaren aniztasun soziokultural handiagoa izateak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko kultura arteko ikuspegia daukan konpromisoa batzen ditu.

Guztira, ICCren Europako testuinguruan, 100 udalerri baino gehiago eta estatuetako beste 5 sare (Italia, Norvegia, Portugal, Ukrania eta Maroko) batera aurrera egiteko konpromisoa hartu dute Europako Kontseiluarekin, “kultura arteko hiriaren” ideia lortze aldera.

Europako Kontseiluaren ICC proiektuaren inguruko informazio guztia http://www.coe.int/en/web/interculturalcities webgunean dago eskuragarri, Getxori aplikatutako ICC index delakoaren emaitzak barne (2016ko urtarrilean argitaratutakoak).


[1] Barakaldo, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón de la Plana, Donostia-San Sebastián, Fuenlabrada, Getafe, Getxo, Jerez de la Frontera, Logroño, Madrid, Málaga, Parla, Sabadell, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Isla de Tenerife, Tortosa y Zaragoza. 

inmigración e interculturalidad

Immigrazioa eta kulturartekotasun saila

Urgull kalea (Bigarren soilarua)
48991 Algorta

Telefonoa: 94 466 01 51
Posta elektronikoa: interculturalidad@getxo.eus