Tramiteak


ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

Kudeaketa Unitatea


GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena


Laguntza- eta prebentzio-izaerako zerbitzu bat da, eta mendetasun-egoeran edo mendetasun-arriskuan dagoen erabiltzaileari bere bizilekuan jarraitzen laguntzea, bizilekuan bertan moldatzeko eta ingurune komunitarioan integratzeko aukera emango dion etxeko arretarako eta arreta pertsonalerako laguntza bat eskaintzea eta, era horretan, isolamendu-egoerak saihestea du xede. Arreta pertsonala jasotzen dutenek edo mendetasun-arriskuan daudenek soilik lortu ahal izango dute etxeko arreta.
Konpainia, segurtasuna eta komunikazioa eskaintzen ditu, isolamendu eta bazterketa prozesuari aurre eginez, askotan autonomiaren eta funtzionaltasunaren galerarekin zerikusia dutenak, arrisku egoerak prebenituz.
Etxez etxeko laguntza zerbitzua eskatzen duten pertsonen ezaugarri nagusia beharrizan bat izatea da eguneroko bizitzako jarduerak egiteko: higiene pertsonala, janaria prestatzea, erosketak egitea, etxea garbitzea, eta abar. Beharrizan hori ezberdina izan daiteke bere etiologiari, intentsitateari eta iraupenari dagokienez.
Etxez etxeko laguntza zerbitzua jasotzen duten pertsonek zerbitzua jasotzeko ordutegia libre dauden ordutegien arabera eta gizarte langileak erabakitako intentsitatearen arabera ezarriko da, pertsonen beharrizanak kontuan izanik

Eskakizunak


Zerbitzua eskatu deneko bizilekuan erroldatuta egotea eskaera-egunean eta
udalerri berean erroldatuta jarraitzea.
a) Bizileku horretan bizitzea, bizileku hori norberarena den edo zaintzaile nagusi gisa jarduten duen ahaide batena den kontuan izan gabe.
b) Erabiltzaileari bertan bizitzen jarraitzea eragozten edo zailtzen ez dion egoera batean dagoen eta erabiltzailearentzat berarentzat eta etxez etxeko langileentzat arriskurik ez dakarren bizileku bat izatea.
c) Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak eta/edo jarduera instrumentalak
egiteko babesa eskatzea.
d) Beharrezkoa izanez gero, ELZren prestazioarekin batera bizilekuan baldintza
egokietan jarraitzeko babes nahikoak izatea.
e) Osasun-erakundeetako edo erakunde soziosanitarioetako laguntza jarraitua
eskatzen duen osasun-egoera bat ez izatea.
f) Gaixotasun infekzioso eta kutsakor bat edo gaixotasun mental bat izanez gero,
dagokion tratamendua ez baztertzea.
g) Jokabide-nahasterik ez izatea, edota etxez etxeko langileentzat arriskutsua
izan daitekeen portaerarik ez agertzea.

Dokumentazioa


- Etxez etxeko Laguntzarako eskaera-orria.
- NAN txartelaren fotokopia, pasaportea edo egoitza-baimena indarrean izatea
- Familia-liburua bizikidetza-unitatean 16 urte baino gutxiagoko adin txikikoak badaude.
- Gizarte Segurantzako txartela edo Osasun Identifikaziorako Txartela .
lBFAak emandako ebazpena menpekotasunaren balorazioari dagokionez edo haren eskaeraren fotokopia.
- Menpekotasuna duten erakundeak eguneratutako diru-sarreren inguruan egindako ziurtagiria (pentsioak, nominak…).
GSIN: Barria kalea, 2. AREETA
- Etxebizitzaren alokairuaren frogagiria, egokia bada.
- Azken Errentaren gaineko Zerga Aitorpenaren fotokopia edo, hala badagokio, hura egitea salbuetsita dagoela dioen frogagiria. (Zerbitzua eskatu den pertsonarena nahiz bizikide duen familiarena)
- Azken 5 urteei dagozkien ondasun higigarri eta higiezinen ziurtagiria, onuradunaren Foru Ogasun Ordezkaritzak emandakoa
Bi agiriak eskuratzeko:
' 901 50 20 00
Ogasuna: Konporte kalea, 30. 09:00etatik 14:00etara
- Estatuko Ogasunak emandako Ondasun Higiezinen Ziurtagiriak
Moyua plaza kalea,3
Telefonoa: 94 479 34 30
- Azken 5 urteetako diru-sarrera, ondasun, kapital higigarri eta higiezinen… zinpeko aitorpena, eredu ofizialaren arabera. Ondasunak eskualdatu badira, eskualdatze hori eman dela dioen agiriaren fotokopia aurkeztuko da.
- Banku-gordailuen ziurtagiria eredu ofizialaren arabera.
- Zordunketa-baimena bankuko kontuan.
- Dokumentazio ekonomikoa aurkeztu nahi ez bada, zerbitzu guztia ordainduko dela dioen konpromiso sinatua eredu ofizialaren arabera.
- Mediku-txostena, eredu ofizialaren arabera.
- Udal Gizarte Zerbitzuek egokitzat jotzen dutenean, dokumentazio osagarria eskatu ahal izango da

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

E-maila:gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)

Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48993

E-maila:gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)

Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Romo

Posta kodea:48930

E-maila:gizartez@getxo.eus

Baliabideak


Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia


Gizarte ongizate eta osasun publikoko gizarte zerbitzugintzagatiko tasaren zerga ordenantza araupetzailea normativa_eu.htm

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad RD 20-2012 de 13 julio.pdf

Getxon etxez etxeko laguntza zerbitzua (ELZ) kudeatzeko irizpideak ELZ Kudeatzeko irizpideak.pdf

Erantsitako agiriak


Etxez etxeko Laguntzarako eskaera DN.229 Solicitud de Ayuda a Domicilio.doc

Gizarte Zerbitzurako mediku txostena DN.212 Informe Medico para Servicios Sociales. Servicios de informacion.doc

Gizarte Zerbitzuetarako banku helbideratzeko orria - Informazio eta arreta zerbitzua DN.224 Hoja de domiciliacion bancaria para Servicios Sociales. Servicio de informacion.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Etxez etxeko laguntza DN.207 Declaracion responsable para Servicios Sociales - SAD.doc

Gizarte zerbitzurako banku dokumentazioa. Informazio eta arreta zerbitzua DN.435 Documentacion bancaria para Servicios Sociales. Servicios de informacion.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +